Budgetbeheer

budgetbeheer

Als u problematische schulden heeft of moeilijk met geld kunt omgaan, is Budgetbeheer wellicht een oplossing voor u. Uw geld wordt dan beheerd. Zo voorkomt u ook dat er nieuwe schulden ontstaan. Afhankelijk van uw inkomen, worden er kosten in rekening gebracht.

Wat is budgetbeheer?
Bij Budgetbeheer geeft u het beheer over uw inkomsten en uitgaven uit handen. Een deskundige beheert uw geld en zorgt bijvoorbeeld dat de vaste lasten op tijd betaald worden. Uw inkomen wordt op een aparte rekening te uwen name gestort. U geeft aan de budgetbeheerder een privatieve en onherroepelijke volmacht af, zodat laatstgenoemde in de gelegenheid is betalingen te uwen behoeve te verrichten. Bebu B.V. kan u helpen door u administratieve hulp te bieden bij het beheer van uw inkomen. Gezamenlijk wordt uw financiële positie in kaart gebracht, wordt de oorzaak van uw schulden onderzocht en wordt gezamenlijk een budgetplan opgesteld. Het doel hiervan is om te komen tot een verantwoord beheer van uw schulden. Budgetbeheer is meestal tijdelijk, totdat u uw zaakjes weer op orde hebt. Voor mensen die heel veel moeite hebben om met geld om te gaan, kan het ook blijvend zijn. Iemand die Budgetbeheer heeft, blijft echter steeds zelfverantwoordelijk voor de financiën.

Spelregels
De belangrijkste spelregels voor budgetbeheer zijn:

  1. U geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomen;
  2. U geeft alle veranderingen in uw financiële situatie door aan Be-Bu B.V.;
  3. Uw inkomen staat op een budgetbeheerrekening welke op uw naam geregistreerd is, waarover de budgetbeheerder het beheer en de beschikking voert;
  4. U blijft verantwoordelijk voor voldoende inkomen om de vaste lasten en de door u opgegeven rekeningen te kunnen betalen;
  5. Be-bu B.V. betaalt alleen de rekeningen die opgenomen zijn in het budgetplan (zie verschillende vormen Budgetbeheer);
  6. U ontvangt leefgeld per week of per maand;
  7. U ontvangt maandelijks een overzicht van uw budgetbeheerrekening;
  8. U mag geen nieuwe schulden maken en geen negatief saldo genereren;


De kosten
De kosten voor Budgetbeheer zijn afhankelijk van het gekozen pakket Budgetbeheer. Wanneer u een bijstandsuitkering of inkomen geniet op (ongeveer) bijstandsniveau, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar u woonachtig bent. Voor meer informatie over de kosten voor Budgetbeheer kunt u contact opnemen met Be-Bu B.V..
Download nu het aanvraagformulier Download

Bereikbaarheid

van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur zijn wij bereikbaar op: Tel 045-5790190

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier proberen wij altijd binnen 24 uur te reageren!

Aangesloten bij: