Aanvraagprocedure / Het intake gesprek

intake

U beschikt over onvoldoende inkomen en/of vermogen teneinde uw schuldeisers te voldoen dan wel u bent niet langer meer in staat ten volle uw vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

Hoe werkt het intakegesprek?
Naast een eerste persoonlijke kennismaking wordt een intakeformulier met uw persoonlijke gegevens ingevuld. Het intakeformulier geldt als startmodel om zo uw financiële positie (inkomen, vermogen en schulden) in kaart te brengen. Dit is noodzakelijk om te bezien of u recht heeft op (aanvullende) toeslagen etc., doch ook teneinde te kunnen vaststellen of rekening is gehouden met de beslagvrije voet. Vervolgens worden alle crediteuren aangeschreven met het verzoek de schulden niet te laten oplopen met rente en kosten. Daarna wordt ervoor gezorgd dat alle vaste lasten tijdig en stipt worden voldaan, zodat er geen nieuwe schulden ontstaan. Met de schuldeisers wordt vervolgens een regeling getroffen, opdat de schuld wordt voldaan. Op basis van dit intakegesprek kan worden besloten om, hetzij een traject van budgetbeheer op te starten, hetzij een verzoek tot het instellen van beschermingsbewind bij de rechter in te dienen. Mocht echter blijken dat de werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden, dan kan alvast vooruitlopend op een beschermingsbewind op vrijwillige basis gestart worden met het beheren van uw budget.

Wie kan een intakegesprek aanvragen?
Een aanvraag of een verzoek tot aanvraag voor budgetbeheer dan wel onderbewindstelling, kan door de navolgende personen worden verzocht:

  • de cliënt zelf;
  • de partner van de cliënt;
  • familieleden van de cliënt, tot in de vierde graad;
  • een hulpverlener; deze heeft dan wel een akkoordverklaring van de cliënt of familie nodig. Indien dit niet mogelijk is, dan dient de aanvraag via het Openbaar Ministerie te worden gedaan.

De aanvraag
Wanneer u een aanvraag voor budgetbeheer of bewindvoering wilt verzoeken, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de stichting. Middels deze link kunt u het intakeformulier alvast downloaden.
Download nu het aanvraagformulier Download

Bereikbaarheid

van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur zijn wij bereikbaar op: Tel 045-5790190

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier proberen wij altijd binnen 24 uur te reageren!

Aangesloten bij: