Bewindvoering

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd. Om onderbewind gesteld te worden, dient een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter beoordeelt of verzoeker voor bewindvoering in aanmerking komt. Be-Bu B.V. kan in samenspraak met u het verzoek gericht aan de kantonrechter indienen. Gezamenlijk wordt het aanvraag formulier opgesteld. U dient het verzoek strekkende tot onderbewindstelling zelf te ondertekenen. Ingeval er klemmende redenen zijn, waardoor u niet in staat bent dit verzoek te ondertekenen, dan kan een familielid, curator, mentor, voogd namens u  ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van het verzoek en de procedure.

Download nu het aanvraagformulier Download

Bereikbaarheid

van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur zijn wij bereikbaar op: Tel 045-5790190

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier proberen wij altijd binnen 24 uur te reageren!

Aangesloten bij: