Home
Welkom bij BeBu B.V.
Wie is de Be-Bu B.V.?
De B.V. is een professionele, onafhankelijke organisatie zich ten doel heeft gesteld het inkomen te beheren van hen die daar tijdelijk of blijvend niet toe in staat zijn. In de B.V. werken ervaren beroepskrachten die deskundig zijn op financieel, juridisch en sociaal terrein. De B.V. werkt vanuit haar eigen kantoor in Heerlen. De jaarrekening van de B.V. wordt jaarlijks, conform de wet en statuten, opgemaakt en door een onafhankelijke register - accountant gecontroleerd
Het komt voor dat mensen niet langer in staat zijn om hun financiële belangen (behoorlijk) te behartigen nu zij handelingsonbekwaam zijn. Te denken valt aan: verstandelijke, psychiatrische of lichamelijke handicap, verslaving, ziekte. Ook ouderdom of andere tijdelijke omstandigheden, kunnen aanleding zijn om een ander te verzoeken de financiële belangen te behartigen. Vaak wordt er dan een beroep gedaan op familieleden of kennissen. Niet iedereen heeft echter iemand in zijn directe omgeving die dit werk wil of kan doen. Hier waarborgt Be-Bu B.V. haar onafhankelijkheid bij het representeren van uw belangen. U blijft centraal staan!

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën behoorlijk te behartigen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd. Om onderbewind gesteld te worden, dient een verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. De kantonrechter beoordeelt of verzoeker voor bewindvoering in aanmerking komt. Be-Bu B.V. kan in samenspraak met u het verzoek gericht aan de kantonrechter indienen. Gezamenlijk wordt het aanvraag formulier opgesteld. U dient het verzoek strekkende tot onderbewindstelling zelf te ondertekenen. Ingeval er klemmende redenen zijn, waardoor u niet in staat bent dit verzoek te ondertekenen, dan kan een familielid, curator, mentor, voogd namens u  ondertekenen. Het is bovendien verplicht dat de naaste familieleden op de hoogte worden gebracht van het verzoek en de procedure.

Be-Bu B.V. Is er voor mensen met een problematische schuldenlast die zelf niet meer instaat zijn dit op een goede en adequate manier te regelen. Budgetbeheer betekent: uw financiële positie overzichtelijk maken, deze te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren. Maar er ook voor zorgen dat er geen nieuwe schulden ontstaan door eigen onzorgvuldig en nalatig handelen.
Download nu het aanvraagformulier Download

Bereikbaarheid

van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur zijn wij bereikbaar op: Tel 045-5790190

 

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier proberen wij altijd binnen 24 uur te reageren!

Aangesloten bij: