Aan het gebruik van deze site zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

  1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.
  2. De informatie van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend.
  3. De website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Be-Bu B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, onvolledige, incomplete of gedateerde informatie op deze website.
  4. Als U gebruik wenst te maken van de informatie van onze website komt dit voor Uw eigen rekening en risico. De informatie welke U ter beschikking stelt wordt uitsluitend voor eigen doeleinden gebruikt en wordt niet aan derden verstrekt (zie Privacy Statement).