Wat is bewindvoering?

Het is mogelijk dat mensen door allerlei omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, hun financiële zaken niet kunnen regelen. Er zijn veel mensen die in zo een situatie verkeren, soms tijdelijk, maar vaak ook blijvend. Bewindvoering is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is dus bedoeld voor hen die onder bewind staan. De bewindvoerder, in dit geval Be-Bu B.V., behartigt de vermogensrechtelijke belangen van de onderbewindgestelde.

Wanneer is onderbewindstgelling geindiceerd?

Volgens de wet is bewindvoering bedoeld voor mensen die meerderjarig zijn en die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen. Voor sommige mensen is bewindvoering tijdelijk, maar vaak ook voor onbepaalde tijd. Om onderbewindstelling gesteld te worden, dient een daartoe strekkend verzoek bij de kantonrechter te worden ingediend. Stichting Bewindvoeringen en Schuldhulpverlening kan het verzoek namens u indienen.

Wie betaald de kosten voor de bewindvoering?

Bij een toereikend inkomen worden de kosten voor bewindvoering bij de cliënt in rekening gebracht.Bij een inkomen op bijstandsniveau kan voor de kosten van bewindvoering een beroep worden gedaan op de gemeentelijke sociale dienst van uw gemeente.

Wat is de werkwijze van de Stichting?

Als de kantonrechter het verzoek tot bewindvoering heeft toegewezen, wordt er door Be-Bu B.V. eerst een overzicht van uw inkomsten, vermogen en uitgaven gemaakt om zo inzicht te krijgen in uw financiële positie. Be-Bu B.V. stelt vervolgens tezamen met u een budgetplan op. Be-Bu B.V. informeert de instanties en bedrijven waar u een financiële relatie mee heeft. Laatstgenoemden wordt uitgelegd dat uw inkomen en vermogen onder bewind is gesteld. Be-Bu B.V. zal vanaf het moment dat de rechter een beschikking tot onderbewindstelling heeft afgegeven, uw vermogensrechterlijke belangen behartigen (i.e. uw gehele financiële administratie verzorgen). Naast uw huidige bankrekening wordt er een nieuwe bankrekening geopend die de beheerrekening wordt genoemd. Op deze bankrekening wordt uw salaris, pensioen of uitkering gestort. Be-Bu B.V. zorgt ervoor dat uw vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen worden betaald. Hier hoeft u dus niet zelf zorg voor te dragen. Uw huidige bankrekening wordt de leefgeldrekening genoemd. Iedere week of maand afhankelijk van de gemaakte afspraken, wordt er door Be-Bu B.V. een bedrag op deze rekening gestort waarmee u bijvoorbeeld de boodschappen kunt voldoen. De Be-Bu B.V. is periodiek verplicht rekening en verantwoording af te leggen aan de kantonrechter

Op welke tijden kan ik de Stichting telefonisch bereiken?

Be-Bu B.V. is van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 11.00 uur telefonisch bereikbaar.

Wat zijn de kosten van bewindvoering?

De tarieven die de stichting hanteert, worden jaarlijks vastgesteld door het LOK (Landelijk Orgaan Kantonrechters). Zie tarieven bewindvoering.

Neemt de bewindvoerder ook beslissingen op persoonlijk vlak?

Neen, de bewindvoerder neemt alleen financiële beslissingen. Dus als u bijvoorbeeld ziek wordt dan neemt de bewindvoerder geen beslissingen terzake bijvoorbeeld de geneeskundige behandelingen die u moet ondergaan.