hoe werkt het

Hoe werk het, bewindvoering aanvragen?
U kunt zelf bewindvoering aanvragen, maar ook uw partner of familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een daartoe strekkend verzoek indienen. Dit kan laatstgenoemde doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf in te dienen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden. Bewindvoering kan aangevraagd worden bij Be-Bu B.V., maar ook als u alleen maar advies of hulp nodig heeft bij het beslissen over een aanvraag, kunt u een beroep op Be-Bu B.V. doen.

Hoe in te dienen?
Indien u beschermingsbewind wilt aanvragen, kan Be-Bu B.V. hiervoor samen met u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank, sector kanton. Hiervoor kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek. Bij het verzoek dienen de navolgende bescheiden te worden gevoegd:
1. Geldig uittreksel uit het bevolkingsregister;
2. Bereidverklaring van de bewindvoerder;
3. Medische verklaring of een maatschappelijk rapport;
4. Motivering waarom de cliƫnt de voorkeur geeft aan Be-Bu B.V. als bewindvoerder en niet aan een familielid (indien van toepassing);
5. Kopie van een geldig legitimatiebewijs;
6. Overzicht van de vaste lasten;
7. Overzicht van de schulden;